LAGUNTZA EREMUAK

-> Familiak

Egiten Duguna

Familiei laguntzen diegu, haien baliabideetatik eta sendotasunetatik abiatuta, beren lehentasunak eta eskeak kontuan hartuta eta kide bakoitzaren ahalduntzea eta ongizatea indartzeko laguntzak emanda.

Informazioa eta laguntza

Familiei eta ingurukoei berri ematea ondorengo alderdi hauei buruz: eskubideak, bizitzan trantsizioko funtsezko uneak, erabakiak hartzeko laguntza-sistemak, administrazioarekin izapideak…

ZUAZO ETXEA – ALDI BATERAKO EGONALDIETARAKO ETXEBIZITZA

Aldi baterako laguntza ematen dio familiari adimen-desgaitasuna duen pertsona artatzen, eta gizarte- eta familia-bizitza egokia garatzeko aukera ematen dio. Zuazo Etxea familien neurrira egindako programa da; izan ere, haiek planifikatzen dituzte atseden-denborak, beren atseden-premien, aisialdiaren, larrialdien, lana eta familia uztartzearen eta abarren arabera, adimen-urritasuna duen pertsonaren eguneroko errutina aldatu gabe (zentrora, aisialdi-klubera, kirolera, kultura-jardueretara joatea).

Laguntza emozionala

amen, aiten, anai-arreben, koinatuen, koinaten eta gure familiako kide diren pertsona guztien artean guneak eta topaketak sustatzen ditugu. Konfiantzazko giroan esperientzia onak, kezkak, beldurrak… partekatzen ditugu.

Niretzat Zuazoko Pisua "birkarga-pilen" berdina da, eta arnasa bi aldeentzat. Deskonektatu ahal izatea da, gustatzen zaigun hori egitea, eta berarekin ezin dugu.

Amaia UriarteSenidea

Taldean oraindik existitzen ez denari eta sortzeke dagoenari buruz hausnartu eta imajinatzen dugu, gure seme-alabei heltze prozesu honetan laguntzeko. Tratatzea kostatzen zaizkigun gauzetan edo aspektuetan proposamenak egiten ditugu.

Natalia UgarteSenidea

Familiek egoerei aurre egiteko duten moduetatik ikasten dut, baita pertsonak irekitzen direnean eta beren intimitateak kontatzen dituztenean duten konfiantza mailaz, lotura oso berezia sortzen du eta.

Tatiana UrienFamiliak-eko langilea

KOLABORAZIOA

EUSKARRIA

INFORMAZIOA