LAGUNTZA EREMUAK

-> Psikologia

Egiten Duguna

Babesa eta laguntza ematen die pertsonei eta haien senitartekoei erantzun global eta pertsonalizatuaren bitartez. Zeharka lankidetzan dihardu babes-sarea osatzen duten profesionalekin; horretarako, banakako plangintzak indartze aldera, irizpide bateratuak eta homogeneoak erabiltzen dira. Bizi duina eta oinarrizko eskubideekiko errespetua sustatzen ditu, emaitza eta lorpen pertsonal desiragarrietara iristeko.

Pertsona eta Familia ardatz daukan laguntza

Koordinazioa eta laguntza zerbitzuetan